Typer av bingobrickor

För att spela bingo måste man köpa en eller flera bingobrickor. Under spelets gång kommer bingoutroparen att ropa upp nummer – ett i taget – och din uppgift är att markera numren allt eftersom på din bingobricka. När du markerat fem nummer i rad så har du fått bingo.

Den typ av bingobricka som används i klassisk bingo har fem gånger fem rutor. Den har alltså totalt 25 rutor som vardera innehåller ett nummer. Numren är slumpvis utvalda mellan 1 och 75. Ovanför varje rad står det bokstäverna B-I-N-G-O och alla nummer som är mellan 1 och 15 finns under B, alla nummer mellan 16 och 30 finns under I och så vidare. Därmed är det enklare att hitta åt numret ifall det finns på brickan. Eftersom det enbart finns ett begränsat urval nummer med på brickan så vet man inte om det nummer som ropas upp kommer att finnas med på brickan eller inte.

Amerikansk bingo skiljer sig inte så mycket från klassisk bingo. Bingobrickorna ser likadana ut, sånär som på en liten – men viktig detalj. I mitten av brickan så finns en så kallad friruta. Den fungerar som ett slags joker och behöver inte markeras för att man ska få bingo. På den raden kan man alltså få bingo med endast fyra nummer istället för fem nummer som krävs på övriga rader.

I TV-programmet Bingolotto använder de sig av en bingobricka som har 75 rutor. Dessa brickor ser ut som tre stycken klassiska bingobrickor under varandra. Det är alltså tre stycken bingobrickor med fem gånger fem nummer. På Bingolottos brickor finns alltså samtliga nummer mellan 1 och 75 med, det är inte bara ett slumpmässigt urval. Det betyder att när ett nummer ropas upp av Lotta Engberg så vet man säkert att det numret kommer att finnas med. Även på dessa brickor så är numren indelade under B-I-N-G-O, så alla nummer mellan 1 och 15 finns under B och så vidare, precis som i klassisk bingo. Det gör att man snabbt kan hitta det nummer som ropas upp, även om man har flera bingobrickor och behöver markera numren snabbt.

Om du spelar onlinebingo finns det flera varianter av bingo att välja bland och därför kan brickorna se lite olika ut, beroende på vilket bingospel du valt att spela. Läs mer på sidan Bingobrickor på nätet.